Γ' Λυκείου

Τράπεζα Υλικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Η Φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Λατινικά 18/02/2019
Γενικές Οδηγίες 2019-20, Σεπτέμβριος 2019 26/09/2019
Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και λογοτεχνία (επανάληψη) 27/01/2020
Ποσότητα συλλαβών - Τονισμός (επανάληψη) 27/01/2020
Προστακτική (επανάληψη) 25/10/2018
Οριστική παθητικής φωνής (επανάληψη) 27/09/2018
Υποτακτική (επανάληψη) 27/09/2018
Απαρεμφατική σύνταξη (επανάληψη) 13/09/2018
Όνομα - α' και β' κλίση (επανάληψη) 13/09/2018
Όνομα - γ' κλίση (επανάληψη) 13/09/2018
Ρήμα - α' και β' συζυγία, sum (επανάληψη) 13/09/2018
Ρήμα - γ' και δ' συζυγία (επανάληψη) 13/09/2018
LECTIONES XXVI - XXVII - Συμπληρωματικό υλικό 26/09/2019
LECTIO XXVIΙΙ 05/10/2018
LECTIO XXVIΙΙ - Συμπληρωματικό υλικό 26/09/2010
LECTIONES XXIX - XXXI 05/10/2018
LECTIO XXXIΙ 05/11/2018
LECTIO XXXIΙ - Συμπληρωματικό υλικό 05/11/2018
LECTIO XXXIΙI 14/01/2019
LECTIO XXXIΙI - Συμπληρωματικό Υλικό 14/01/2019
LECTIO XXXIV 14/01/2019
LECTIO XXXIV - Συμπληρωματικό Υλικό 14/01/2019
LECTIO XΧXV 14/01/2019
LECTIO ΧΧΧV - Συμπληρωματικό υλικό 14/01/2019
LECTIO XXXVI 16/01/2019
LECTIO ΧΧΧVI - Συμπληρωματικό υλικό 16/01/2019
LECTIO XXXVII 24/01/2019
LECTIO XXXVII - Συμπληρωματικό υλικό 24/01/2019
LECTIO XXXVIII 24/01/2019
LECTIO XXXVIII - Συμπληρωματικό υλικό 24/01/2019
LECTIO XXXIX 07/02/2019
LECTIO XXXIX - Συμπληρωματικό υλικό 07/02/2019
LECTIO XL  07/02/2019
LECTIO XL - Συμπληρωματικό υλικό 07/02/2019
LECTIO XLI 18/02/2019
LECTIO XLI - Συμπληρωματικό υλικό 18/02/2019
LECTIO XLII 07/03/2019
LECTIO XLII - Συμπληρωματικό υλικό 07/03/2019
LECTIO XLIII 07/03/2019
LECTIO XLIII - Συμπληρωματικό υλικό 07/03/2019
LECTIO XLIV 07/03/2019
LECTIO XLIV - Συμπληρωματικό υλικό 21/03/2019
LECTIO XLV 07/03/2019
LECTIO XLV - Συμπληρωματικό υλικό 02/04/2019
LECTIO XLVII 02/04/2019
LECTIO XLVII - Συμπληρωματικό υλικό 10/04/2019
LECTIO XLVIII 02/04/2019
LECTIO XLVIII - Συμπληρωματικό υλικό 24/04/2019
LECTIO XLIX 24/04/2019
LECTIO XLIX - Συμπληρωματικό υλικό 24/04/2019

Εξεταστικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2020 27/01/2020
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019 (Θέματα - Λύσεις) 09/09/2019
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 (Θέματα - Λύσεις) 31/08/2018