Λατινικά Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Με τη διδασκαλία της λατινικής γλώσσας στα σχολεία της Κύπρου επιδιώκεται οι μαθητές: να γνωρίσουν τη λατινική γλώσσα και να μελετήσουν τα βασικά της στοιχεία, χωρίς επέκταση σε λεπτομέρειες, τόσο στο επίπεδο του γλωσσικού συστήματος (γραμματική και σύνταξη), όσο και στο επίπεδο του λεξιλογίου και της κατανόησης κειμένου,
  • να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της λατινικής με την αρχαία ελληνική γλώσσα, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τις αντιστοιχίες αλλά και τις διαφορές τους,
  • να εξοικειωθούν με κείμενα της λατινικής γλώσσας και γραμματείας και να ασκηθούν στην κατανόησή τους, με τη βοήθεια πάντοτε ενός κατάλληλου γλωσσικού υπομνηματισμού.
Γενικότερα με τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών στη Μέση Εκπαίδευση είναι η γνώση και κατανόηση των απαρχών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πολιτισμού, η συνεπαγόμενη καλλιέργεια της αυτοσυνειδησίας των μαθητών και των μαθητριών (σε εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και πανανθρώπινο επίπεδο), και εν γένει η αναγνώριση της αξίας του πνευματικού πολιτισμού.