Γ' Λυκείου

Τράπεζα Υλικού

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Η Φιλοσοφία των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα Λατινικά 18/02/2019
Γενικές Οδηγίες 2019-20, Σεπτέμβριος 2019 26/09/2019
Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και λογοτεχνία (επανάληψη) 27/01/2020
Ποσότητα συλλαβών - Τονισμός (επανάληψη) 27/01/2020
Προστακτική (επανάληψη) 25/10/2018
Οριστική παθητικής φωνής (επανάληψη) 27/09/2018
Υποτακτική (επανάληψη) 27/09/2018
Απαρεμφατική σύνταξη (επανάληψη) 13/09/2018
Όνομα - α' και β' κλίση (επανάληψη) 13/09/2018
Όνομα - γ' κλίση (επανάληψη) 13/09/2018
Ρήμα - α' και β' συζυγία, sum (επανάληψη) 13/09/2018
Ρήμα - γ' και δ' συζυγία (επανάληψη) 13/09/2018
LECTIONES XXVI - XXVII - Συμπληρωματικό υλικό 26/09/2019
LECTIO XXVIΙΙ 05/10/2018
LECTIO XXVIΙΙ - Συμπληρωματικό υλικό 26/09/2010
LECTIONES XXIX - XXXI 05/10/2018
LECTIO XXXIΙ 05/11/2018
LECTIO XXXIΙ - Συμπληρωματικό υλικό 05/11/2018
LECTIO XXXIΙI 14/01/2019
LECTIO XXXIΙI - Συμπληρωματικό Υλικό 14/01/2019
LECTIO XXXIV 14/01/2019
LECTIO XXXIV - Συμπληρωματικό Υλικό 25/11/2022
LECTIO XΧXV 14/01/2019
LECTIO ΧΧΧV - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XXXVI 16/01/2019
LECTIO ΧΧΧVI - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XXXVII 24/01/2019
LECTIO XXXVII - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XXXVIII 24/01/2019
LECTIO XXXVIII - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XXXIX 07/02/2019
LECTIO XXXIX - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XL  07/02/2019
LECTIO XL - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XLI 18/02/2019
LECTIO XLI - Συμπληρωματικό υλικό 18/02/2019
LECTIO XLII 07/03/2019
LECTIO XLII - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XLIII 07/03/2019
LECTIO XLIII - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XLIV 07/03/2019
LECTIO XLIV - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XLV 07/03/2019
LECTIO XLV - Δειγματική διδασκαλία 13/04/2023
LECTIO XLV - Δειγματική διδασκαλία - παρουσίαση 13/04/2023
LECTIO XLVII 02/04/2019
LECTIO XLVII - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XLVIII 02/04/2019
LECTIO XLVIII - Συμπληρωματικό υλικό 22/11/2022
LECTIO XLIX 24/04/2019
LECTIO XLIX - Συμπληρωματικό υλικό 24/04/2019

Εξεταστικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εξετάσεις Τετραμήνων
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο 01/12/2022
Οδηγίες Δόμησης Εξεταστικού Δοκιμίου 07/10/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Τετραμήνου 2021-22 - Α' σειρά 21/11/2022
Οδηγός Διόρθωσης Εξεταστικού Δοκιμίου Α' Τετραμήνου 2021-22 - Α' σειρά 19/12/2022
Παγκύπριες Εξετάσεις
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2022 21/11/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2021 21/11/2022
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019 - Θέματα 09/09/2019
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2019 - Λύσεις 09/09/2019
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 - Θέματα 31/08/2018
Εξεταστικό Δοκίμιο Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 - Λύσεις 31/08/2018